در این بخش اطلاعات مربوط به گروه های مختلف همیاران سازمان اورژانس کشور و ساز و کار فعالیت آنها و چگونگی و شرایط پیوستن به این مجموعه های عام المنفعه و خیراندیش در دسترس شما عزیزان قرار حواهد گرفت.

 

o خیرین اورژانس کشور

o اورژانسیاران

o پیشکسوتان

o داوطلبان