کاربر گرامی

در این صفحه اطلاعات مربوط به فرایند درخواست پروانه تاسیس آمبولانس خصوصی در دسترس شما می باشد. برای آگاهی از جزییات این فرایند روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند تاییدیه صدور پروانه آمبولانس خصوصی توسط دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.