اداره مدیریت امور پایگاه ها متولی پیگیری اجرای امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی در سطح کشور، اداره مدیریت امور پایگاه ها می باشدکه مستقیما زیر نظر معاونت فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور فعالیت می کند.
این اداره با هدف گسترش، توسعه و افزایش بهره مندی از خدمات فوریتهای پزشکی در شهرها، جاده ها و مناطق روستایی با راه اندازی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی گردیده است.
در نظام فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني، خدمات مراقبتهاي درماني اوليه و انتقال بيماران و مصدومان اورژانسي به مراکز درماني توسط واحدهاي عملياتي محيطي پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني انجام مي شود که متناسب با محل استقرار، حوزه تحت پوشش و يا روش امدادرساني با عناوين پايگاههاي اورژانس پيش بيمارستاني شهري، جاده¬اي، هوايي، دريايي شناخته مي شوند.
در حال حاضر سازمان اورژانس کشور با راه اندازی 2805 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز شورمان می باشد.

مجموعه اقدامات و شرح وظایف

• تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
• تدوین طرح تفصیلی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی همگام با برنامه توسعه دولت
• بازنگری پوشش فراگیر نظام فوریتهای پزشکی به صورت سالیانه با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری و احداث و راه های جدید
• تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
• تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعات و مشخصات پایگاه ها به لحاظ سازه، اطلاعات دموگرافیک، تجهیزات و امکانات رفاهی، پزشکی، مخابراتی و رادیویی و نقشه جغرافیایی و تطبیق آنها با طرح پوشش فراگیر و برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور
• نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
• برنامه ريزي، پيگيري جهت تخصیص منابع مالی با توجه به رفع مشكلات تجهیزات رفاهي، تجهيزات پزشكي و ساير مسايل مربوط به پرسنل
• پایش تمامی برنامه های مندرج در طرح پوشش فراگیر کشور و ارائه نتایج آن
• برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهری، جاده ای، ریلی، دریایی
• تدوین طرح ساماندهی اورژانس بیمارستانی و متناسب سازی آن با طرح ساماندهی اورژانس پیش بیمارستانی
• اولویت بندی در احداث پایگاه و راه اندازی واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استانداردهای کشوری
• برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی مسوولین پایگاه ها و برنامه ریزی جهت توسعه آن
• همکاری در تدوین دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی و مهارت های پرسنل فوریتهای پزشکی
• هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنادر و کشتیرانی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین فضای فیزیکی مناسب جهت استقرار پایگاه های جاده ای، ریلی و دریایی
• هماهنگی با وزارت کشور و شهرداری ها و نیروی انتظامی جهت تأمین فضای فیزیکی مناسب و امکانات زیستی جهت استقرار پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای
• هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت تنظیم توافق نامه به منظور استفاده از امکانات آن نیروها در شرایط عادی و بحران

98 بازدید
|