فراخوان

با عنایت به اینکه در نظر است مصاحبه از افراد واجد شرایط مرحله مصاحبه تخصصی رشته شغلی " کارشناس شبکه " (به میزان ۳ برابر ظرفیت) در روز چهارشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه جاری برگزار گردد، خواهشمند است داوطلبین محترم نکات زیر را رعایت نمایند:

معرفی ستارگان حیات

سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 21:58
همزمان با حلول عید سعید فطر ، فهرست اسامی نفرات برگزیده واحد عملیات در سال 99 (ستارگان حیات) منتشر شد.