کرونا چیست ؟ (اسلایدهای آموزشی)

جمعه, 23 اسفند 1398 02:57

این اسلاید ها حاوی آخرین مطالب آموزشی در زمینه آشنایی با ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن می باشد.