سیاست های کلان، اهداف و برنامه ها

سازمان اورژانس کشور زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و خدمات آمبولانسی را برعهده دارد. این سازمان علاوه بر راهبری عملیات ملی فوریتهای پزشکی درکشور، مسئول مدیریت حوادث و بحران های حوزه سلامت، در تمامی سطوح از پیشگیری، پیش بینی، آماده سازی و مقابله تا بازیابی بعد از حوادث می باشد.

نیروی انسانی متخصص، با انگیزه و کارآمد این سازمان، با بهره گیری از دانش و فناوری روزآمد در جهت آموزش، پژوهشهای کاربردی و توسعه ای، و همچنین به مدد مشارکتهای مردمی در پی نهادینه کردن فرهنگ سلامت در بین اقشار مختلف جامعه و کاهش مرگ و میر، مصدومیت ها و معلولیتهای ناشی از حوادث و فوریتهای پزشکی در کشور می باشند.

سازمان اورژانس کشور با پشتوانه تعهد، تخصص و عشق به همنوع، ارائه بهترین خدمات مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با نیازهای روز جامعه ایرانی اسلامی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است.

 اهداف استراتژیک

· تعالی در ارائه خدمات و دسترسی فراگیر، به هنگام، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی مورد نیاز مردم

· افزایش سطح آمادگی، تقویت زیرساخت ها و ترویج نگرش آینده نگاری در سوانح برای پیشگیری و مقابله با حوادث جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت

· ترویج فرهنگ صداقت، همدلی، شفافیت و پاسخگویی درون و برون سازمانی

· توسعه، ارزش گذاری و درگیرسازی سرمایه های انسانی به منظور ارائه بهترین خدمات

· مدیریت موثر منابع به منظور افزایش رضایمندی، کسب بهترین نتایج خدمات ارائه شده و تغییر رفتار در کارکنان و جامعه

· برنامه ریزی، نظارت و ارتقای کیفیت خدمات آمبولانسی با رویکرد حفظ ایمنی بیمار

· ارتقای خدمات حوزه اورژانس بیمارستان ها در زمینه استانداردسازی فضای فیزیکی و نیروهای تخصصی و تکنولوژی و مدیریت عملکرد و فرآیندها

 اهداف عملیاتی

· کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

· تقویت چرخه مدیریت بحران در حوادث به­میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

· افزایش بهره مندی جمعیت شهری و روستایی از خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

· ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه و پایش، نظارت و مشارکت در اعتباربخشی اورژانس­های بیمارستانی

 راهبردها

· طراحی و استقرار نظام جامع سلامت در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام پیش آگاهی، آینده نگاری، پیشگیری و تاب آوری در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام مدیریت حوادث و سوانح در حوزه سلامت

· طراحی و استقرار نظام ارتقای کیفیت خدمات در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام یکپارچه فرهنگ ارزشی در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام مدیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک سرمایه سازمانی در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

· طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

· ایجاد مرکزدیده بانی حوادث طبیعی و نوپدید آتی

· تهیه پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه ها

· تدوین برنامه توسعه فردی با محوریت گزارش میزان آمادگی نیروی انسانی و پروفایل شایستگی

 
 
 
 
 
 
 
 
چشم انداز در افق 1404

* دستیابی به بالاترین الگوی مدیریت خطر به منظورکاهش تاثیرات ناشی از وقوع بیماری ها و مخاطرات متعارف و نامتعارف

* دستیابی به موثرترین الگوی ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به منظور افزایش آمادگی، بهبود کمی- کیفی پاسخگویی و کسب رضایت ذینفعان

* پیشگیری از مرگ و میر، مصدومیت ها، معلولیتها و کاهش عوارض ناشی از حوادث و فوریتهای پزشکی

* گسترش دامنه جغرافیایی ارائه خدمات و فعالیت ها به عنوان الگوی برتر منطقه با اثرگذاری در سطوح بین المللی

4 عمل اصلی در اورژانس

* ارتقای کمی و گسترش دامنه ارائه خدمات

* افزایش بهره وری و ارتقای کیفی خدمات

* ارائه خدمات منطبق با استانداردهای جهانی

* ارائه خدمات متناسب با نیاز های جامعه ایرانی اسلامی

   ***  مدیران ارشد سازمان  ***   

 
 
 
 

 
دکتر رضا دهقان پور
معاون توسعه مدیریت و منابع
 

 
معاون فنی و عملیات
 

 
معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی