این بخش حاوی جزوه های آموزشی و آخرین اطلاعات و توصیه های بهداشتی برای مقابله با کرونا ویروس می باشد. برای مشاهده روی گزینه مربوطه کلیک کنید.

 

 

* سوالات رایج در زمینه مقابله با کرونا ویروس (جزوه آموزشی)

 

 

توصیه های کرونایی در سینما

 

 

توصیه های کرونایی در خانه