رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامت، یکی از نکات مهم در سفر معنوی اربعین است. این صفحه حاوی ویدئوهای آموزشی در ارتباط با رعایت توصیه های بهداشتی و سلامت برای شما زائرین گرامی است.