این بخش حاوی پوسترها و جزوه های آموزشی در زمینه آشنایی با حوادث غیرمترقبه درایام سفرزیارتی اربعین حسینی است. برای مشاهده هر مورد روی گزینه مربوطه کلیک کنید.