فرم شرکت در مسابقه 115

* معاونت آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور برگزار می کند:

مسابقه 115

ویژه جشنواره ملی بازی و اسباب بازی

دوست گرامی سلام
برای شرکت در مسابقه فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

مشخصات فردی

لطفا از حروف فارسی استفاده نمایید.

سن شرکت کننده را به عدد وارد کنید

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

شماره را اشتباه وارد کرده اید. لطفا دوباره امتحان کنید.

لطفا از الفبای قارسی استفاده نمایید