مهندس محمدرضا عباسیان

 

 مدیرعامل شرکت مهندسی نانو سامانه با اهدای دامنه مجازی www.115.ir برای راه اندازی پورتال سازمان اورژانس کشور در اقدامی خلاقانه نام خود را به عنوان اولین واقف فضای مجازی در عرصه نبکوکاران کشور ثبت کرد. این نیکوکار جوان با حضور در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با وقف رسمی دامنه 115 ، باب جدیدی را در عرصه فعالیت های عام المنفعه و انساندوستانه باز کرد.