ویژه عموم

ویژه عموم

پیشگیری از کرونا در سفرهای برون شهری

چهارشنبه, 13 فروردين 1399 02:55

توصیه ما به شما این است که تمامی برنامه های سفر خودتان را به تعویق بیندازید. اما اگر مجبور به انجام این کار شدید، خوب است که توصیه ‌های زیر را برای جلوگیری از بروز کرونا و پیشگیری از این بیماری به کار ببندید

مهمترین اصل در کنترل بحران ناشی از شیوع کرونا، قطع زنجیره انتقال از طریق رعایت اصول قرنطینه و به حداقل رساندن رفت و آمد در معابر و اماکن عمومی است. اما اگر به دلایل خاص و اضطراری ناچار به حضور در سطح شهر هستید، می توانید با رعایت نکات زیر علاوه بر پیشگیری از ابتلا به ویروس در کاهش انتقال آن نیز موثر باشید.

 

هنوز شواهد کافی مبنی بر انتقال ویروس در دوران بارداری از مادر به جنین یا تأثیر بالقوه این بیماری بر روی کودک وجود ندارد. این موضوع در حال حاضر در دست بررسی است.زنان باردار به علت تغییراتی که در بدن خود تجربه می کنند، ممکن است خطر برخی از عفونت ها در آنها افزایش یابد . با وجود ویروس های از همان خانواده COVID-19 و سایر عفونت های تنفسی ویروسی مانند آنفولانزا ، زنان از خطر ابتلا به بیماری شدید تری برخوردار بودند.

 

دوره نهفتگی این بیماری از ۱ تا ۱۴ روز است اما در بیشتر موارد بین ۳ تا ۷ روز علائم بروز می‌کند. بیماری زایی این ویروس سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌ دهد و علایمی مشابه سرماخوردگی ساده را ایجاد می‌کند. اما این بیماری عمدتا با لرز، گلودرد و سرفه ی خشک با یا بدون تب بروز می یابد.

 

کروناویروس چقدر خطرناک است ؟

سه شنبه, 05 فروردين 1399 12:50

کرونا ویروس یا NCOVID-19، نسل جدیدی از ویروس کرونا است که در طول دو ماه گذشته شیوع پیدا کرده است. کرونا، تا قبل از یک دهه گذشته، ویروسی ساده و کم تهاجم بود. تا اینکه در 2003، جهش پیدا کرد و تبدیل به سارس شد. بیماری حاد تنفسی که با ابتلا 8000 نفر و با مرگ و میر 800 نفر (یعنی نرخ مرگ و میر حدود 10درصدی) یکی از جلوه ‌های جدید این ویروس بود.

بر اساس گزارش های موجود، بیش از هشتاد درصد افراد آلوده به ویروس کورونا، یک بیماری خفیف را تجربه می کنند. علایم بیماری در این افراد شامل تب، سردرد، بی حالی، احساس کوفتگی بدن و سرفه های خشک است. معمولا این بیماران حتی اگر تست مثبت کروناویروس داشته باشند نیازی به بستری در بیمارستان ندارند. و کافی است از سایر افراد جدا شوند و در خانه تحت درمان قرار گیرند.

 

 سازمان جهانی بهداشت در حدیدترین اطلاعیه خود به انتشار  آخرین اطلاعات علمی برای پیشگیری از کرونا اقدام کرد. این اطلاعیه حاوی مطالب جدید و مهمی است که در برخی موارد با داسته های قبلی ما از این ویروس تفاوت اساسی دارد.

who corona

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:

  • ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

راه های انتقال کروناویروس

شنبه, 10 اسفند 1398 12:52

who corona

ﻗﻄﺮات رﯾﺰي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزدم از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. در واقع این قطرات ریز حاوی ویروس ﮐﻪ در اثر سرفه یا عطسه از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، می توانند وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ فرد سالم شده و موجب ایجاد بیماری ﺷﻮند.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ بهتر است اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر داشته باشند.