ارزیابی بیمار و مصدوم

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 12:41

هنگامی که شما به صحنه حادثه می رسید نیاز دارید یک ارزیابی فوری و اولیه از نوع حادثه ، بزرگی حادثه ، میزان خسارت و تعداد مصدومان داشته باشید . اطلاعات جمع آوری شده از این مرحله به شما در تعیین میزان فوریتی بودن حادثه کمک می کند بنابراین میبایست پس از اطمینان از امنیت صحنه:

  • خونسردی خود را حفظ کنید
  • صحنه را ارزیابی کنید
  • مصدوم یا بیمار را ارزیابی کنید

 

 

ارزیابی صحنه

شما ممکن است متوجه فردی شوید که بیمار یا مصدوم شده است. قبل از اینکه به بیمار نزدیک شوید امنیت صحنه را برای خود و و دیگران بررسی کنید. مطمئن شوید که حضور شما در محل باعث آسیب به خودتان نخواهد شد. ممکن است خطرات زیر وجود داشته باشد: در صورت وجود هر گونه مورد مشکوک به وجود خطر برای خود، بیماران یا افراد حاضر در صحنه بلافاصله مجددا با اورژانس و دیگر نروهای امدادی تماس گرفته و خطرات احتمالی را بگویید.

  • ترافیک و تصادفات
  • برق گرفتگی
  • گازها، مواد شیمیایی یا بخارات سمی و انواع آلودگی محیطی
  • آتش سوزی
  • حوادث تروریستی

برای ارزیابی صحنه حادثه همیشه این چند قدم را مد نظر داشته باشید:

۱- آیا این مکان امن است ؟

هر چیزی که میتواند نا امنی ایجاد کند و یا تبدیل به یک تهدید شود را بررسی کنید . مانند ترافیک ، آتش ، خطوط انتقال برق ، دود ، بخار آب و یا حتی تماشاگرانی که به شدت احساساتی هستند .

۲-آیا خطر فوری و جدی است ؟

بیمار را حرکت ندهید مگر در مواردی که خطر فوری مانند آتش سوزی ، سیل، نشت گازهای سمی و به طور کلی آسیب جانی برایش وجود داشته باشد.

اگر شما مجبور هستید بیمار را حرکت دهید این کار را با دقت و سرعت مناسب و استفاده از وسایل و تجهیزات موجود انجام دهید .جابجایی مصدومین باید طوری باشد که در راستای طول بدن کشیده شود و در نزدیک ترین منطقه امن نگه داشته شود.

۳-چه اتفاقی افتاده است ؟ ماهیت بیماری یا مکانیسم آسیب چیست ؟

به دنبال سرنخ هایی در مورد این موضوع که چه اتفاقی رخ داده باشید . مانند یک نردبان سقوط کرده یا یک شیشه شکسته و یا بطری دارو ریخته شده بر روی زمین .

به سرعت از تماشاگران در مورد اتفاق رخ داده سوال کنید و از اطلاعات به دست آمده در تعیین این موضوع که چه اتفاقی افتاده است استفاده کنید .

به خاطر داشته باشید که یک بیمار یا مجروح ممکن است قبل از رسیدن شما حرکت کرده باشد یا او را از مکانی به مکانی دیگر منتقل کرده باشند .

۴-چگونه مصدوم درگیر این حادثه شده است ؟

هرگز فرض نکنید که فقط یک بیمار یا مصدوم وجود دارد .

یک دید ۳۶۰ درجه از اطراف خود به دست بیاورید .

۵-آیا شخص دیگری برای کمک به شما در صحنه حادثه هست ؟

آیا منابع پیشرفته و یا کد کمکی برای پاسخ وجود دارد ؟

ارزیابی بیمار یا مصدوم

ابتدا ماهیت بیماری یا آسیب را شناسایی کنید سپس اگر بیمار بیهوش بنظر میرسد پاسخ دهی بیمار را بررسی نمایید. برای این کار با صدای بلند او را صدا بزنید و بر روی شانه های او ضربه بزنید.(اگر غیر پاسخ گو است آماده احیا شده و به قسمت احیا قلبی ریوی مراجعه کنید).

اگر مصدوم به صدای شما پاسخ می دهد در مورد حادثه، بیماری و مشکلات بوجود آمده اطلاعات کسب کنید و در مواردی که بیماری شدید به نظر می رسد با اورژانس تماس بگیرید و بیمار را اریابی کنید:

راه هوایی: مطمین باشید که باز و تمیز است و مواد یا ترشحاتی راه هوایی بیمار را دچار گرفتگی نکرده است. در صورت وجود انسداد در راه هوایی و به دلیل احتمال آسیب به ستون فقرات، بیمار را بدون جابجایی سر و گردن و بصورت تمام تنه به پهلو قرار داده تا ترشحات و مواد خارج گردند.

 

تنفس: وجود و عادی بودن تنفس را بررسی نمایید. به قفسه سینه بیمار نگاه کنید و عمق تنفس ها را در نظر داشته باشید و به صداهای غیر طبیعی در تنفس ها دقت کنید. هر گونه تغییر ممکن است نشاندهنده بدتر شدن وضعیت بیمار باشد.

گردش خون: نبض بیمار را در قسمت زیرین مچ دست و قائده انگشت شصت بررسی نمایید. سریع یا آهسته بودن، قوی یا ضعیف بودن و منظم یا نامنظم بودن را بررسی نمایید.

 

پوست: پوست را از نظر رنگ (صورتی یا آبی کمرنگ) گرما و رطوبت بررسی کنید

تا رسیدن نیروهای امدادی بیمار را مرتب بررسی نمایید و تغییرات را به خاطر بسپارید و گزارش دهید. همچنین به یاد داشته باشید که در بیمار یا مصدوم به دنبال نشانه های بیماری یا مصدومیت مثل خونریزی، کبودی، زخم، تورم، بی حسی، درد و ...