اسلایدهای آموزشی

اسلایدهای آموزشی

یکی از اصول اولیه مبارزه با بیماری آشنایی با مفاهیم و واژه های کلیدی مرتبط با آن بیماری است. در این اسلایدشو با کلیدوازه های مرتبط با کرونا ویروس و بیماری ناشی از آن آشنا خواهید شد.

کرونا چیست ؟ (اسلایدهای آموزشی)

پنج شنبه, 22 اسفند 1398 23:27

این اسلاید ها حاوی آخرین مطالب آموزشی در زمینه آشنایی با ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن می باشد.