معرفی ستارگان حیات

سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 21:58

همزمان با حلول عید سعید فطر ، فهرست اسامی نفرات برگزیده واحد عملیات در سال 99 (ستارگان حیات) منتشر شد.

فرایند انتخاب برگزیدگان، بر اساس ارزیابی مستندات مربوط به سوابق خدمات و فعالیت های چهره های شاخص واحد عملیات شاغل در مراکز و پایگاه های اورژانس سراسر کشور صورت گرفت. کمیته مرکزی ستارگان حیات، با ارزیابی مستندات مربوط به فعالیت های همکاران معرفی شده توسط مراکز اورژانس دانشگاهی، سه نفر از عزیزانی را که موفق به کسب بالاترین امتیازات شده بودند به عنوان نفرات برگزیده سال 99 در حوزه عملیات انتخاب و معرفی کرد.

اصول اولیه لازم برای پیوستن به کسوت مقدس همکاران واحد عملیات سازمان اورژانس کشور در زمینه های مختلف اخلاقی، حرفه ای و فنی از مهمترین موارد مورد نظر در جدول امتیاز بندی ستارگان حیات می باشد.

از جمله ملاک های موثر در این راستا می توان به سابقه کاری، موارد احیای موفق، موارد زایمان موفق، فعالیت های آموزشی پژوهشی و فعالیت های فرهنگی ورزشی اشاره کرد.

همچنین برخورداری از حسن خلق، امانتداری ، روحیه ایثار، پایبندی به نظم و انظباط سازمانی و خلاقیت در انجام وظایف نیز از جمله موارد موثر در این انتخاب بوده است.

فهرست اسامی نفرات برگزیده و میزان امتیازات کسب شده توسط این عزیزان به شرح زیر است.

 

نفر اول - مجتبی کریمی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی یزد

61 امتیاز

 

نفر دوم - احسان کیقبادی

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اسفراین

58.5 امتیاز

 

نفر سوم - اسماعیل صحرانورد

ستاره حیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند

56 امتیاز

 

نفر چهارم - اکبر شهبازی

مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان

52.5 امتیاز

 

نفرپنجم - سید عباس حسینی

مرکز اورژانس پیش بیمارستانی آبادان

51 امتیاز