کارگاه مدیریت خطرات ناشی از کرونا در اورژانس کشور

شنبه, 10 اسفند 1398 11:31

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز جمعه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کارگاه مدیریت خطرات ناشی از کرونا با حضور دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، دکتر حمیدرضا خانکه قائم مقام رئیس سازمان اورژانس کشور در امور مدیریت بحران، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمایندگان آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی برگزار شد.

در این کارگاه ضمن ارزیابی خطرات ناشی از کرونا، ماتریس خطر بر اساس نوع خطر نیز در مناطق آلوده بررسی و استخراج شد